Väitöstilaisuus: Heta Tuominen-Soini: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Tapahtumaluokka:Väitöstilaisuus
Aika:la 1.12.2012 klo 10:00 - 10:00
Paikka:Käyttäytymistieteiden laitos, Minervatori, Siltavuorenpenger 5 A
Osoite:Keskusta

KM Heta Tuominen-Soini väittelee 1.12.2012 kello 10 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Student motivation and well-being - Achievement goal orientation profiles, temporal stability, and academic and socio-emotional outcomes" (Nuorten opiskelumotivaatio ja hyvinvointi: Tavoiteorientaatioprofiilit, niiden ajallinen pysyvyys ja muutos sekä erot sosio-emotionaalisessa hyvinvoinnissa). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Käyttäytymistieteiden laitos, Minervatori, Siltavuorenpenger 5 A.

Vastaväittäjänä on Professor Avi Kaplan, Temple University, USA, ja kustoksena on professori Markku Niemivirta.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Studies in Educational Sciences. Väitöskirjaa myy Unigrafia, kirjakauppa.unigrafia.fi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Heta Tuominen-Soini

heta.tuominen@helsinki.fi

Login Copyright © 2011 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudellinen tiedote   Rekisteriseloste