Login  

     
 


Liekki
 Uutiskirje lahjoittajille  nro 2/2012                                                   

 
     
 
 

 

   LYHYET
 
 Helsingin yliopiston rahastojen juhlaa vietettiin 23.4.2012.
Helsingin yliopiston rahastot ja Helsingin yliopiston tiedesäätiö jakoivat keväällä 2012 apurahoja ja palkintoja yli 200 tutkijalle ja opiskelijalle. Lahjoitukset ovat mahdollistaneet myös lukuisten professuurien ja muiden lahjoitustoimien perustamisen. 
Juhlassa julkistettiin myös Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat -vuosikirja 2011-2012. Lue vuosikirja verkossa »». 
.........................................................................
 
 Verovähennysoikeus jatkuu
Yksityishenkilöiden ja kuolinpesien oikeus vähentää ansiotulosta vähintään 850 ja enintään 250 000 euron suuruiset lahjoitukset, jotka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle, on voimassa vuoden 2012 ajan. Helsingin yliopisto ilmoittaa kaikki yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset vuosittain verottajalle verovähennysoikeuden toteutumiseksi. 
 
Lahjoittaa voi esimerkiksi Helsingin yliopiston ja Vauva-lehden yhteiseen kampanjaan uuden EEG-laitteen hankkimiseksi Lastenklinikalle keskosvauvojen aivotutkimusta varten. Helsingin yliopiston tutkijat ovat viime vuosina tehneet useita läpimurtoja keskosten aivojen toiminnan selvittämisessä, aivoja suojaavien hoitomuotojen kehittämisessä sekä niihin liittyvien sairaalakelpoisten tutkimusmenetelmien luomisessa. Lue lisää >>  
.........................................................................
 
 Kritiikin kannukset -palkinto Kaisa-talon arkkitehdeille 
Suomen arvostelijain liitto ry on myöntänyt vuoden 2012 Kritiikin Kannukset -palkinnon Selina Anttiselle ja Vesa Oivalle, joiden suunnittelema kirjastorakennus avataan Kaisaniemeen syyskuussa. Lue lisää >>
.........................................................................
 
 Helsingin yliopisto on avannut tutkimusaseman Keniaan
Helsingin yliopisto tekee kansainvälistä tutkimusta maailman parhaaksi myös Kenian sademetsissä ja savanneilla. Helsingin yliopisto avasi vuonna 2011 monitieteisen tutkimusaseman Kenian Taitavuorilla 1400 metrin korkeudella merenpinnasta. Tutkimusaseman avajaisia vietettiin Helsingissä 21.5.2012. Lue lisää tutkimusasemasta >>
.........................................................................
 

   TAPAHTUMIA


 Tiedekulman toukokuun tapahtumia
  
14.5.–1.6. Vihreä vyöhyke
Tiedekulmassa avataan näkökulmia terveen elinympäristön kestäviin ratkaisuihin Vihreä vyöhyke –teemaviikoilla. Tiedekulmassa on mm. mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden kaupunkidesigniin yhdessä viherkattotutkijoiden kanssa sekä tutustua monitieteiseen ympäristötutkimukseen. Tiedekulman konttigalleriassa pääsee tutustumaan tutkijoiden opastuksella mikroskoopin avulla kasvimaailman ihmeisiin.
 
Kesäkuussa Tiedekulmassa ollaan ihan metsässä, kun metsäntutkimusta tarkastellaan eri näkökulmista.
 
 
  VOX Helsinki -tapahtumasarja
jatkuu 6.6.2012. Kesäkuun VOX:ssa pohditaan oikeudenmukaisuutta ja oikeudenmukaista maailmaa. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisohjeet toukokuun aikana www.hs.fi/vox
 
 Helsinki Insight-aamukahviseminaarien sarja jatkuu 8.6.2012 teemalla Yhteiskunnallinen yrittäjyys - palveluiden ulkoistamista vai uusien arvojen sisäistämistä? Tapahtuma on loppuun varattu, mutta peruutuspaikkoja voi tiedustella sähköpostitse ja puhelimitse. Lue lisää aamukahviseminaareista >>
 
 
   
 
 
   YHTEISTYÖSSÄ KUMPPANIEN KANSSA  

 
Elisa ja Helsingin yliopiston norssit testaavat älypuhelinten käyttöä opetuksessa
 
  Elisa lahjoitti Helsingin normaalilyseolle ja Viikin normaalikoululle mobiililiittymät, joiden avulla oppilailla on mahdollista käyttää älypuhelimia oppimisessa. Älypuhelinten avulla muun muassa ekaluokkalaiset voivat harjoitella lukemista: luetaan opettajan lähettämä tekstiviesti, tai äänitetään ja kuunnellaan ääneen lukemista. Myös puhelinten kameraa on mahdollista hyödyntää eri tavoin opetuksessa. Lue lisää »»
 
 

 
Raskausmyrkytyksen syitä selvitetään uusin menetelmin
 
  Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 378 000 euron lisärahoituksen FINNPEC-tutkimushankkeelle, jossa etsitään pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen alttiusgeenejä ja selvitetään sairauden syntymekanismia. FINNPEC- hankkeen puitteissa tehdään laajaa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Lue lisää »»
 
 
 
   RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT


 
Luma lumoaa
 
 Valtakunnallisen LUMA-keskuksen (luonnontieteet ja matematiikka) johtajalle, professori Maija Akselalle lapset ja nuoret ovat sydämen asia.
— Me kaikki tarvitsemme onnistumisen ja oivaltamisen iloa ja kokemuksia. Myönteiset elämykset on myös tieteellisesti osoitettu tärkeiksi mielekkäässä oppimisessa, Aksela sanoo.   Lue lisää »»
 
 
 
  TIEDE JA TUTKIMUS

Maaperän ja kasvien kanssa tekemisissä oleminen vähentää allergiariskejä
 
 Kaupunkiasujien allergioiden ja astman lisääntyminen saattaa johtua siitä, että ympäristön luonto ei ole läheskään yhtä monimuotoinen kuin maaseudulla. Monipuolisista luontokokemuksista voi olla kauaskantoinen hyöty. Lue lisää »»


Kansainvälistymisen kipupisteet
 
  Kielipolitiikalla ja linjauksilla ei kulttuurienvälistä yhteyttä ja ymmärrystä saada aikaan. Kansainvälistyminen on taikasana kaikkialla. Yksi edelläkävijöistä on Hongkongin yliopisto, jonka näkökulmia toi viime viikolla Helsinkiin englannin kielen ja kirjallisuuden professori Amy Tsui. Lue lisää »»
 
 
 
  MAAILMAN PARHAAKSI
 
Hyviä tuloksia tutkimuksen arvioinnissa
 
Helsingin yliopiston tutkimustuloksiin viitataan tieteellisissä julkaisuissa selvästi kansainvälistä keskitasoa useammin. Tuloksia myös julkaistaan korkeatasoisissa journaaleissa, osoittaa vastikään valmistunut selvitys. Lue lisää »»
 
 
 


Tarja Halonen ja Helen Clark: Kestävä kehitys vaatii konkretiaa ja kauaskatseisuutta
 
Kaksi pitkän linjan poliitikkoa, entistä valtionpäänaista ja nykyistä YK-vaikuttajaa, presidentti Tarja Halonen ja YK:n kehitysohjelman pääjohtaja Helen Clark puhuivat Helsingin yliopistolla kestävästä kehityksestä kesäkuisen Rio+20 –ilmastokokouksen alla. Halonen ja Clark kertoivat suhtautuvansa YK:n tulevaan ilmastokokoukseen varovaisen odottavasti. Lue lisää »»

 
 

Copyright © Helsingin yliopisto 2012     |     www.helsinki.fi/yliopisto