När evenemang ordnas i universitetets lokaler ansvarar arrangören för att lokalerna är tillräckligt rymliga, oavsett om arrangören är extern eller intern. Universitetet ansvarar för sin del för att rengöringen av lokalerna är tillräcklig och för anvisningarna som gäller hygienkraven.

Föreslå ett evenemang

RadDatePicker
RadDatePicker
Öppna kalender
Tid
RadDatePicker
RadDatePicker
Öppna kalender
Tid

Kontaktperson