Föreslå ett evenemang
 
 Föreslå ett evenemang
 Kalendar regler
 Kalendar kontakt
 
 

Regler för Helsingfors universitets evenemangskalender
 

1. Administration
Helsingfors universitets evenemangskalender administreras av universitetets kommunikationsenhet.


2. Evenemang som publiceras i kalendern
 
I Helsingfors universitets evenemangskalender publiceras information om sådana evenemang som Helsingfors universitet eller någon av universitetets enheter (fakultet, institution, fristående institution, enhet inom centralförvaltningen) ansvarar för.

Information om evenemang som ordnas av vetenskapliga sällskap eller andra föreningar publiceras om temat för evenemanget har nära anknytning till vetenskapen eller universitetslivet och när minst ett av följande villkor uppfylls

1) en fakultet, institution eller annan enhet vid Helsingfors universitet deltar i arrangerandet av evenemanget
2) evenemanget ordnas i Helsingfors universitets lokaler
3) föreläsaren är från Helsingfors universitet.

Information om föreläsningar eller seminarier som ingår i studiehandböckerna publiceras i evenemangskalendern endast om evenemanget riktar sig till allmänheten. Universitetets interna evenemang publiceras i kalendern i intranätet Flamma.

Evenemang som ordnas av studentkåren vid Helsingfors universitet eller av organisationer och föreningar i anslutning till studentkåren ska publiceras i studentkårens evenemangskalender på webbplatsen www.helsinki.fi/hyy/kalenteri/.

De som ansvarar för evenemangskalendern förbehåller sig rätten att från fall till fall besluta om vilka uppgifter som publiceras i kalendern. De som ansvarar för kalendern förbehåller sig även rätten att redigera meddelanden om evenemang som har godkänts för kalendern.


3. Inmatning av uppgifter i kalendern
 
De evenemang som anmäls med blanketten ”Föreslå ett evenemang” i evenemangskalendern på universitetets externa webbplats publiceras alltid både i kalendern på den externa webbplatsen och i kalendern i intranätet Flamma. Man kan inte publicera ett evenemang bara i den ena kalendern med blanketten på den externa webbplatsen.

Med blanketten ”Föreslå ett evenemang” i Flamma kan man välja om ett evenemang ska publiceras 1) bara i Flamma 2) både i Flamma och på den externa webbplatsen 3) bland de evenemang som riktas till studenterna 4) bland de evenemang som riktas till personalen.

Blanketten ”Föreslå ett evenemang” på universitetets externa webbplats
Blanketten ”Föreslå ett evenemang" i Flamma.


4. Granskning av informationen
 
Universitetets kommunikationsenhet granskar uppgifterna och för in dem i evenemangskalendern 3–5 gånger i veckan.
I evenemangskalendern publiceras endast evenemang som uppfyller kriterierna i punkt 2.
 
5. Förbindelse till tidningen Yliopistos evenemangskalender
 Evenemangskalendern i tidningen Yliopisto utarbetas utgående från evenemangskalendern på den externa webbplatsen. Man behöver inte lämna in uppgifter om evenemang per fax eller post, om de har matats in i evenemangskalendern på den externa webbplatsen. Evenemang med inträdesavgift publiceras inte i tidningen Yliopistos evenemangskalender. Tidningen Yliopisto förbehåller sig rätten att från fall till fall besluta om vilka evenemang i evenemangskalendern som publiceras i den tryckta tidningsversionen.
 

6. Förbindelse till stadsportalen Helsinki.fi 
Evenemang som förts in i universitetets evenemangskalender publiceras automatiskt också i den finskspråkiga evenemangskalendern i stadsportalen Helsinki.fi på webbplatsen http://www.helsinki.fi/.

Svensk- och engelskspråkiga meddelanden om evenemang kan matas in på särskilda blanketter i de svenska och engelskspråkiga evenemangskalendrarna i stadsportalen Helsinki.fi.
 

7. Ändring av redan publicerad information om evenemang
 Begäran om ändring i redan publicerade uppgifter om evenemang skickas per e-post till adressen digiviestinta@helsinki.fi.


 

Login Copyright © 2011 Helsingfors universitet. Alla rättigheter förbehålls. Registerbeskrivning